Naczynie główne do aQuator ViVo

Opis

Naczynie główne do jonizatorów wody Aquator Vivo

Pojemność 3 litry